Chuyên mục: Tin tức Defi

Trong phần tin tức DeFi, bạn có thể đọc và tìm hiểu về các công nghệ phi tập trung như blockchain và các dịch vụ ngân hàng. Bạn có thể kiểm tra thông tin mới nhất trên tin tức DeFi về các nền tảng sản xuất các giải pháp thay thế cho hỗ trợ tài chính của các ngân hàng. Đối với tất cả các bản cập nhật liên quan đến DeFi, bạn có thể xem phần này. Ngoài ra, chẳng hạn như quản lý tài sản, giao dịch, đầu tư và thanh toán, theo cách tạo ra các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn. Trong trường hợp đó, tin tức DeFi là nơi bạn nên kiểm tra. Bạn có thể nhận được những tin tức thú vị và mới nhất về mọi thứ liên quan đến DeFi.