Bảng giá Bitcoin | Bảng giá tiền ảo | Giá coin hôm nay | Tiền điện tử hôm nay

Biểu đồ, bảng giá bên dưới đây tổng hợp giá của 10 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $974,445,490,071 trong đó giá trị BTC chiếm 41.53%ETH chiếm 17.98% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $63,190,015,645.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời bởi cryptotintuc.

Thời gian cập nhật 08:23:00 27/07/2022.

Được Cung Cấp Bởi Investing.com