Kêu gọi đồng thuận AAVE DAO cho Ethereum Proof-of-Stake

AAVE DAO đã được yêu cầu tham gia đề xuất ARC để kêu gọi sự đồng thuận của các thành viên cho sự đồng thuận AAVE DAO Proof-of-Stake (PoS) của Ethereum.

ARC , được đề xuất vào ngày 16 tháng 8, dựa trên sự chuyển đổi sắp tới của Ethereum sang bằng chứng cổ phần. Nó  kêu gọi  các thành viên chọn Ethereum Mainnet chạy theo sự đồng thuận PoS làm hệ thống quản trị “chuẩn” mới, đồng thời trao quyền cho cơ quan có thẩm quyền để đóng bất kỳ triển khai Aave nào trên bất kỳ nhánh Ethereum thay thế nào. 

Kết quả sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng về vị trí của chủ sở hữu mã thông báo AAVE liên quan đến đợt hard fork ETH sắp diễn ra .

Đề xuất sẽ sớm được đăng trên DAO của AAVE, cho phép người sở hữu mã thông báo AAVE bỏ phiếu cho các cải tiến phần mềm và cải tiến giao thức AAVE.

>>> Xem thêm: Coinbase sẽ tạm dừng gửi và rút tiền ETH trong quá trình hợp nhất Ethereum

Kế hoạch này có hai thông số kỹ thuật chính , được liệt kê trên trang web quản trị của Aave. Aave DAO được triển khai dựa trên sự đồng thuận PoS của Ethereum Mainnet sẽ được các thành viên chính thức thừa nhận là “ cơ chế quản trị kinh điển ” của các thị trường Aave DAO và Aave.

Người giám hộ cộng đồng cũng sẽ có quyền dừng mọi triển khai Aave trên bất kỳ nhánh nào khác là kết quả của Ethereum Merge sau khi nhận được tín hiệu, đây là điều khoản thứ hai.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu quản trị sẽ cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về cảm nhận của các thành viên Aave về việc chuyển đổi từ PoW sang PoS.

Việc triển khai Aave V3 trên mạng thử nghiệm Ropsten và Goerli trong quá trình thử nghiệm Hợp nhất cho phép Aave tuyên bố rằng mã của họ “hoàn toàn hoạt động” với bản cập nhật đồng thuận của Ethereum trong báo cáo.

Hợp nhất Ethereum sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 , theo lịch trình dự kiến ​​mới nhất do Nhà phát triển cốt lõi Ethereum Tim Beiko đặt ra.

Đánh giá