Tổng thống Paraguay phủ quyết luật quy định về tiền điện tử

Tổng thống của Paraguay phủ quyết luật quy định về tiền điện tử tìm cách công nhận khai thác tiền điện tử như một hoạt động công nghiệp vào thứ Hai. Ông lý giải rằng mức tiêu thụ điện cao của hoạt động khai thác mỏ có thể cản trở sự phát triển của một ngành công nghiệp quốc gia bền vững. 

Nghị định nêu rõ rằng khai thác tiền điện tử sử dụng vốn thâm dụng với mức sử dụng nhân lực thấp và do đó sẽ không tạo ra giá trị gia tăng ngang bằng với các hoạt động công nghiệp khác. Trên khắp thế giới, tiền điện tử là một trong những công cụ tạo việc làm lớn nhất. Biểu đồ kinh tế của LinkedIn cho thấy danh sách việc làm tiền điện tử và blockchain đã tăng 615% vào năm 2021 so với năm 2020 ở Hoa Kỳ.

Theo nhà tài trợ của dự luật, Thượng nghị sĩ Fernando Silva Facetti, luật nhằm mục đích thúc đẩy khai thác tiền điện tử thông qua việc sử dụng lượng điện dư thừa , nhưng chính phủ Paraguay đã chọn bỏ qua hoạt động ở nước này:

Thượng viện Paraguay cuối cùng đã phê duyệt đề xuất vào ngày 14 tháng 7, công nhận khai thác tiền điện tử là một hoạt động công nghiệp. Họ quy định mức thuế 15% đối với các hoạt động kinh tế liên quan của nó, nhưng nghị định coi các khung này là một động lực gián tiếp cho ngành. Nó nói rằng:

“Bằng cách giảm tỷ lệ áp dụng cho người dùng máy khai thác tiền điện tử xuống chỉ bằng một tỷ lệ nhỏ so với tỷ lệ công nghiệp hiện tại, một khuyến khích công nghiệp gián tiếp sẽ được cung cấp cho việc khai thác tiền điện tử.”

Theo tài liệu, trong 12 tháng qua, đầu tư công nghiệp của cả nước đã tăng 220% lên 319 triệu USD, trong khi GDP tăng hơn 4% trong 5 năm qua. Nếu tỷ lệ này tiếp tục, ngành công nghiệp quốc gia có thể yêu cầu tổng lượng năng lượng được sản xuất và sẵn có trong nước để duy trì bền vững.

Nghị định cho biết: “Nếu Paraguay muốn tăng cường khai thác tiền điện tử hiện nay, trong 4 năm tới, họ sẽ buộc phải nhập khẩu điện”.

Dự luật được Thượng viện thông qua quy định rằng các thợ mỏ sẽ phải xin giấy phép và yêu cầu cấp phép cho việc tiêu thụ năng lượng công nghiệp. Nó cũng thành lập Bộ Công nghiệp và Thương mại là cơ quan thực thi pháp luật chính và Ban Thư ký Phòng chống Rửa tiền hoặc Tài sản để giám sát các công ty đầu tư tiền điện tử.

Chi phí năng lượng thấp ở Paraguay đã thúc đẩy các công ty trong và ngoài nước lắp đặt cơ sở hạ tầng khai thác ở nước này kể từ năm 2020. Vào tháng 12 năm 2021, chi phí điện gia đình là 0,058 USD / kWh và chi phí điện kinh doanh là 0,049 USD / kWh, theo báo cáo giá xăng dầu toàn cầu.

5/5 - (3 bình chọn)