Data shows Bitcoin, Ethereum and some altcoins showing signs of reversal

Theo dõi chúng tôi tại Google News

Data shows Bitcoin, Ethereum and some altcoins showing signs of reversal According to the Market Value to Real (MVRV) indicator from online analytics firm Sanitment, Bitcoin, Ethereum and a number of other altcoins are currently being traded. “overbought”.

“Một trong những số liệu phổ biến nhất của Sanitment, MVRV, cho thấy lợi nhuận giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đang ở ngưỡng ‘đau đớn’, được sử dụng để báo trước sự thay đổi giá trong ngắn hạn. lịch sử. Khi nào thì sự thay đổi này sẽ xảy ra khó xác định hơn ”.

Theo Sanitment, những tài sản tiền điện tử này đã đạt đến mức MVRV lịch sử, nơi những thay đổi về giá có thể được dự đoán để hỗ trợ các khoản lỗ hiện có, mặc dù rất khó để biết khi nào điều này sẽ xảy ra. .

Several flashing indicators form a floor for Bitcoin, according to Glassnode. However, given the current macroeconomic environment, all patterns and historical precedents can be put to the test when determining a bear market floor for Bitcoin.

Although all of Bitcoin’s macro indicators, from technical to on-chain, are at all-time lows and coincide with the formation of bear market bottoms in previous cycles, it is still very difficult to predict. identify the bottom of the bear market at this point.

“As a general rule, volume is highest when the market capitulates, and such an event creates major bottoms. This weekly chart includes aggregated Bitcoin volumes for most BTC pairs (spot & perpetual on exchanges). Volume hit an all-time high two weeks ago.”

Analyst Alex Kruger believes that Bitcoin may have surrendered during the market drop two weeks ago. He highlighted the fact that volume peaked at this point, indicating capitulation, making significant lows.

113,884 BTC bought by retail holders in 2022

According to on-chain analytics firm IntoTheBlock, Bitcoin retail holders are still actively accumulating.

“Addresses holding <1 BTC have accumulated at a respectable rate in 2022. Since the beginning of January, they have added 113,884 BTC.”

According to Glassnode data, these holders have spiked recently, reaching new highs, now with 3,662,897 addresses holding over 0.1 BTC.

“Số lượng địa chỉ nắm giữ trên 0,1 BTC vừa đạt ATH là 3.662.897. ATH trước đó là 3.662.595 được quan sát vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

According to U.Today

Theo dõi chúng tôi tại Google News

Đánh giá
dang-ky-binance-cryptotintuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *