Trung Quốc sử dụng nền tảng blockchain tư pháp để lưu trữ dữ liệu

Theo một phát ngôn viên của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, nền tảng blockchain tư pháp của Trung Quốc đã lưu trữ hơn 2,6 tỷ mảnh bằng chứng. báo cáo bởi các phương tiện truyền thông địa phương Legal Daily.

Số lượng bằng chứng được lưu trữ trên nền tảng blockchain tư pháp đã tăng 18% kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Shang Chenglin, kỹ sư trưởng của Trung tâm Thông tin Tòa án Tối cao, cho biết Tòa án Tối cao đang nghiên cứu thêm việc áp dụng xác minh bằng chứng blockchain, hợp đồng thông minh và hợp tác xuyên chuỗi, cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp, theo báo cáo .

Các nền tảng blockchain tư pháp là một tập đoàn blockchain do Tòa án Tối cao Trung Quốc khởi xướng, kết nối các blockchain thuộc các tòa án địa phương khác nhau ở Trung Quốc.

Vào tháng 5, Tòa án Nhân dân Tối cao đã kêu gọi nhiều tòa án áp dụng công nghệ blockchain và đề xuất hợp tác chuỗi chéo giữa các tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý.

Vào tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ban hành một quy tắc mới công nhận công nghệ blockchain như một phương tiện hợp pháp để thu thập dữ liệu chống giả mạo.