Giá tiền điện tử Bitcoin hôm nay 28/7/2022: Bitcoin và ETH tăng giá mạnh

Cập nhật tình hình giá tiền điện tử hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2022, giá Bitcoin dao động quanh mức 22.812,87 USD. Theo dữ liệu của CoinMarketCap tại thời điểm viết bài:

Sự thống trị thị trường của tiền điện tử Bitcoin lớn nhất thế giới là 41,58% đã tăng 0,02% bắt đầu của ngày hôm nay. Tổng vốn hóa thị trường Bitcoin là 435.197.749.568USD đã tăng 7,37 % với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 32.072.278.919USD đã tăng 17,68%

Sự thống trị thị trường của tiền điện tử Ethereum lớn thứ hai thế giới là 18,75%. Tổng vốn hóa thị trường Ethereum là 196.189.497.905USD đã tăng 11,92% với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22.685.022.146 USD đã tăng 29,7%

Giá tiền điện tử hôm nay theo vốn hóa thị trường

Các loại tiền điện tử chính được giao dịch trong trạng thái tăng giá vào đầu ngày 28 tháng 7. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu tại thời điểm viết bài là 1047 tỷ đô la đã tăng 7,66 % so với ngày hôm trước. Mặt khác, tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là 84,18 tỷ đô la đã tăng 31,61 %

Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử DeFi hôm nay là 50,94 tỷ đô la đã tăng 32,36 % so với ngày hôm qua, với tổng khối lượng trong DeFi là 7,32 tỷ đô la, chiếm 8,70% tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ. Khối lượng của tất cả các đồng tiền ổn định là 79,35 tỷ đô la, chiếm 94,26 % tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ.

Giá Bitcoin tại thời điểm viết bài đang dao động quanh mức 22.812,87 USD. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, sự thống trị của Bitcoin thị trường của tiền điện tử lớn nhất thế giới là 41,58% đã tăng 0,02% bắt đầu của ngày hôm nay

Thông tin và bảng thống kê giá Bitcoin (BTC) ngày 28/7/2022

Total Bitcoins
(sum of all currently existing Bitcoin)
19.104.994 BTC
Market Capitalization
(market value of all currently existing Bitcoin)
434.996.220.322USD
Transactions last 24h
(Number of transactions in blockchain per day)
253.212
Transactions Average per hour10,551
Bitcoins sent last 24h2.686.295 BTC ($ 61.163.483.505)
14,06% market cap
Bitcoins sent Average per hour (last 24h)111,929 BTC ($ 2,548,478,479)
Average Transaction value10,61 BTC ($ 241,550)
Median Transaction value0,022 BTC ($ 509,5)
Average Transaction Fee0,000045 BTC ($ 1,03 ) 0,00000013 BTC / byte
Median Transaction Fee0,000015 BTC ($0,333 )
Active Addresses last 24h801,976
Bitcoin Mining Profitability0,1004 USD / Day for 1 THash / s
CẢNH BÁO: Bài viết có độ trễ nhất định so với giá hiện tại trên thị trường, những thông tin trong bài viết các bạn chỉ nên xem ở góc nhìn tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư.

Tính đến 8 giờ 20 phút sáng ngày 28 tháng 7, đây là giá của các loại tiền ảo (tiền kỹ thuật số) lớn nhất (dữ liệu từ coinmarketcap).

TênGiá (USD)24h (%)
Bitcoin22.812,87+ 7,76
Ethereum1.611,05+ 12,45
Cardano0,5068+ 9,09
Binance coin267,70+ 8,59
XRP0,357+ 6,01
Solana39,35+ 10,21
Dogecoin0,06604+ 6,51
Polkadot7,75+14,95
Shiba Inu0,00001132+ 6,25
Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là 84,18 tỷ đô la đã tăng 31,61 %

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Cryptotintuc

5/5 - (1 bình chọn)