NFT 101

NFT 101 là phần xuất bản các bài báo với tất cả các loại dữ liệu và thông tin về các mã thông báo không thể thay thế. Trong danh mục này, người đọc Cryptotintuc có thể tìm thấy các bài báo liên quan đến NFT. Điều này bao gồm các khuyến nghị, hướng dẫn và các bài báo chung bao gồm tất cả các lĩnh vực và khía cạnh của NFT.
Bằng cách truy cập trang NFT 101 của chúng tôi, người dùng sẽ tìm thấy giải pháp cho các truy vấn của họ liên quan đến NFT. Nhóm của chúng tôi nghiên cứu tất cả những thứ NFT bao gồm NFT dựa trên Ethereum, NFT Binance, Opensea NFT và nhiều chủ đề khác. Hơn nữa, nhóm cũng xuất bản nội dung chung như cách mua NFT nếu bạn là người mới bắt đầu cũng như hướng dẫn về cách đúc các mã thông báo không thể thay thế của riêng bạn.

NFT là gì? NFT hoạt động như thế nào? ERC-721 và ERC-1155 là gì?

Nếu bạn đang cập nhật tin tức mới nhất, bạn có thể đã nghe nói...